Vidékstratégia tervezet

A vidék élni akar! - Elindult a 10 éves vidékstratégia társadalmi vitája

Fazekas Sándor társadalmi vitára bocsátotta a Vidékfejlesztési Minisztérium 10 éves Nemzeti Vidékstratégiáját a karcagi Nagykunsági gazdafórumon. 

A stratégia célja, hogy 2020-ig a vidék társadalmi és gazdasági folyamataiban látható és minden érintett számára érezhet" javulás következzen be. 

Az agrárstratégia megalkotásával és végrehajtásával a tárca a vidéki Magyarország egészének megújítására törekszik. Ennek érdekében négy átfogó területről; az agrárgazdaságról, a vidékfejlesztésről, az élelmiszergazdaságról valamint a környezet védelméről határoz meg tennivalókat. 

A harmadik évezredben a nemzet csak akkor érezheti magát biztonságban, ha tudatosan védi tájainak épségét, lakosait jó minőségű és biztonságos élelmiszerrel látja el, és természeti erőforrásaival fenntartható módon gazdálkodik. Az ivóvízbázisok, a talajok, az élővilág és a környezet védelme nemzetbiztonsági jelentőségű, stratégiai feladat. 

Magyarország történelme során mindig a vidéki gyökerekből táplálkozva, a falusi közösségek erejére támaszkodva tudott megújulni. A vidék, a mezőgazdaság és a környezet ügye nemcsak a falvakban élők gondja. A vidék sikereinek és kudarcainak a társadalom minden tagja részese. Bár természeti adottságaink - termékeny földjeink, termál-, gyógy- és ivóvízbázisunk, változatos természeti tájaink, élelmiszereink "- kiválóak, mégsem 
tudtunk élni velük.

A vidéki életfeltételek jelentős romlásának, a mezőgazdaság további hanyatlásának, a "dél-amerikanizálódási" folyamat megállításának érdekében gyors és alapvető gazdaság- és társadalompolitikai fordulatra van szükség. Ezt a célt szolgálja az eddig hiányzó Nemzeti Vidékstratégia, amely hosszú távú jövőképet, világos alapelveket valamint cselekvési programokat határoz meg a mezőgazdaság, a vidék és a gazdatársadalom újraélesztésére. 

A stratégia központi, átfogó céljai a következők: 

Magyarország szándékaink szerint olyan ország lesz, ahol az európai sokszínű, minőségi mezőgazdaság, a környezet- és tájgazdálkodás válik általánossá. Úgy állít elő értékes, egészséges, biztonságos és génmódosítás-mentes élelmiszereket, hogy közben védi talajait, ivóvízbázisait, az élővilágot, a tájat és benne az embert közösségeivel és kultúrájával. Egyúttal munkát és megélhetést biztosít a lehető legtöbb állampolgár számára. 

a vidéki munkahelyek megőrzése, gyarapítása 
a vidéki népesség megtartása, a demográfiai egyensúly helyreállítása
az élelmezési és az élelmiszerbiztonság szavatolása, a kiszolgáltatottság megszüntetése
agrár- és élelmiszergazdaságunk életképességének növelése, piaci pozícióinak javítása, a növénytermesztés és az állattartás egyensúlyi arányának helyreállítása
az ivóvízbázisok védelme, a vízkészletek, a talajok továbbá a természetes él...világ és a tájak megőrzése, a környezetbiztonság növelése
helyi erőforrásokra és rendszerekre támaszkodó energiaellátás, energiabiztonság, a kiszolgáltatottság csökkentése
a vidéki életmin...ség javítása, a vidéki gazdaság több lábra állítása
a város és vidéke szoros kapcsolatának helyreállítása

A Nemzeti Vidékstratégia az átfogó célok megvalósításához konkrét teendőket és nemzeti programokat fogalmaz meg. 

Helyre kívánjuk állítani a vidéki élet becsületét és vonzerejét, hogy újra büszkeség és öröm legyen vidékinek lenni és vidéken élni. A tárca arra törekszik, hogy a legszélesebb társadalmi párbeszéd előzze meg a stratégia és az erre épül" sarkalatos kerettörvény elfogadását. 

Kérjük, hogy vegyenek részt a vitában, alkossuk meg együtt a nemzeti érdekeinket szolgáló vidékstratégiánkat, a "magyar vidék alkotmányát.... 

A véleményeket a videkstrategia@vm.gov.hu e-mail címre várjuk május 31-ig, a véleményező lap kitöltésével. 

Tekintettel a nagy érdeklődésre, a minisztérium a társadalmi vita lezárásának eredeti, május 31-i határidejét június 17-ig meghosszabbítja.

Kapcsolódó dokumentumok:

Cikk megjelenésének dátuma: 2012. 06. 21.
Cikk forrása

© 2013 Kié legyen a föld?