Földbirtok - Politikai Irányelvek

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteket a 2010. évi LXXXVII. törvényben rögzített következő földbirtok-politikai irányelvek szerint kell hasznosítani:

 • a földhasználók helyzetének stabilizálása, fejlődésük elősegítése;
 • családi gazdaságok kialakítása és megerősítése;
 • környezetbarát, a fenntartható gazdálkodást szolgáló termelés földhasznosítás oldaláról történő támogatása;
 • a mezőgazdasági rendeltetésű földterületek művelésben tartásának elősegítése, a mezőgazdasági termelés összehangolása a természetvédelem, a környezetvédelem, a talajvédelem, a területfejlesztés, a vízgazdálkodás (különösen árterek kialakítása), a vonalas infrastrukturális létesítmények szempontjaival;
 • a Nemzeti Erdőtelepítési Programban foglaltak végrehajtásának támogatása;
 • a racionális földtulajdonosi és bérleti rendszer kialakulásának elősegítése;
 • a földpiac élénkítése és szabályozása;
 • az állattenyésztő telepek működéséhez szükséges termőföld biztosítása;
 • a gazdálkodás jellegének megfelelő, versenyképes birtokméretek kialakításának elősegítése;
 • minőségi földcserék lebonyolításának megalapozása;
 • termelési-termékstruktúra átalakításának ösztönzése és befolyásolása;
 • a mezőgazdasági termelésre leginkább alkalmas termőföldek mezőgazdasági termelési célú hasznosításának előtérbe helyezése;
 • a mezőgazdasági termelésre kevésbé alkalmas termőföldek, földterületek más irányú hasznosításának előkészítése, támogatása, esetenként végrehajtása;
 • művelési-ág váltás támogatása;
 • a nem művelt, vagy méretük és kialakításuk miatt gazdaságosan nem művelhető területek megvételének és hasznosításának állami kezdeményező szereppel történő meggyorsítása;
 • a birtoknagyság alkalmassá tétele az európai uniós támogatások lehívhatóságához;
 • szociális földprogram és közfoglalkoztatási program támogatása;
 • pályakezdő agrárvállalkozók és mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkezők támogatása;
 • különleges rendeltetésű (különösen oktatás, kutatás, büntetés-végrehajtás) gazdaságok működéséhez kedvezményes termőföld biztosítás.

Cikk megjelenésének dátuma: 2011. 10. 23.
Cikk forrása

© 2013 Kié legyen a föld?