AZ IGAZSÁG A BORSODI MEZŐSÉG TÁJVÉDELMI KÖRZET FÖLDJEIRŐL

dr. Mengyi RolandAz Országgyűlés 2012. 04.10.-i jegyzőkönyvében elolvashatják dr. Mengyi Roland és dr. Budai Gyula hozzászólásait a Borsodi Mezőség földbérleti szerződéseiről. Azonban a  képviselő, és az államtitkár "nem bontotta ki a teljes igazságot". Hozzászólásukban szó sem esett a botrányos körülményekdr. Budai Gyula között visszavont pályázatról, mely valós esélyt adott volna arra, hogy egy igazságos, körültekintő rendszer szerint valóban a helyi gazdák jussanak földhöz. A pályázat visszavonásáról a Borsodi Mezőség Gazdakör elnöksége által készített helyzetértékelő feljegyzést itt olvashatja.

Az újonnan meghirdetett pályázat nyerteseit az alábbi táblázat foglalja össze. A táblázat utolsó 3  oszlopa azt mutatja, hogy a  nyertes pályázó megfelelt volna-e a  korábban visszavont pályázat követelményeinek, illetve az NFA pályázatok követelményeinek. A pályázat visszavonását ugyanis  azzal indokolták, hogy egységesíteni akarják a nemzeti park pályázatait a Nemzeti Földalap pályázataival. Ez az érvelés megbukott, mert a feltételek nem azonosak, az NFA feltételeit jelentősen "felpuhították". Emiatt aztán  Borsodban olyan nyertesek is vannak, akik az NFA feltételeivel sem nyertek volna.  A legnagyobb területeket éppen azok nyerték, akik sem a korábbi pályázat, sem az NFA feltételeinek nem feleltek volna meg - ezért okunk van arra gondolni, hogy a korábbi pályázat visszavonása, és az újonnan kiírt pályázat "testreszabása" ezeknek a pályázóknak az érdekében történt.

A táblázat elején a kisebb területeket elnyertek vannak, akik mindhárom feltételrendszernek megfelelnek, majd az egyre nagyobb területeket elnyerő pályázók jönnek  sorra - ahol egyre több az eltérés... és egyre érdekesebbek a nyertesek. Újonnan alakult cégek, frissen odaköltözött "helyiek", távoli szakmák (műkörömépítő), 10 milliós adótartozás - végül, de nem utolsó sorban politikai kapcsolatok...


A Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet termőföld haszonbérleti pályázat adatai (2011-2012)

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának jelentése a Borsodi Mezőség TK 2011. szept.1.-én kiírt földbérleti pályázatáról

A meghirdetésre kerülő pályázati egységek elhelyezkedése

A települési igények érvényesülése a pályázati rendszerben


Cikk megjelenésének dátuma: 2012. 04. 26.

© 2013 Kié legyen a föld?