Warning: Wrong parameter count for strstr() in /home/onlinemo/domains/kielegyenafold/vzhn.php on line 130

STOP TTIP!

Cikk megjelenésének dátuma: 2014. 11. 30.
>> tovább a teljes cikk megtekintéséhez
Warning: Wrong parameter count for strstr() in /home/onlinemo/domains/kielegyenafold/vzhn.php on line 130

Város és vidék közös sorsa

Cikk megjelenésének dátuma: 2014. 11. 30.


„Város és vidék közös sorsa

(gondolatok az ország állapotáról, földügyekről, magán- és közérdekekről, hatalmi manipulációról és felelősségről)”>> tovább a teljes cikk megtekintéséhez
Warning: Wrong parameter count for strstr() in /home/onlinemo/domains/kielegyenafold/vzhn.php on line 130

Negyven év alatti" - Külön is kaphatna állami földeket

Cikk megjelenésének dátuma: 2014. 11. 28.
Cikk forrása

Külön földpályázati lehetőséget kapnának a negyven év alatti fiatal gazdák az állami földek hasznosításakor – erről tárgyalt Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az Agrya-Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége vezetőivel. Egyszerűsödhet a vágópontok hatósági engedélyezése is.


Az Agrya által összefogott fiatal gazdák jelentik a magyar mezőgazdaság legfontosabb utánpótlását - mondta Fazekas Sándor az Agrya vezetőivel folytatott találkozó után.


A megbeszélésen szóba került, hogy a stratégiai együttműködés jegyében a minisztériummal közösen külön földpályázati kört alakítanának ki a 40 év alatti gazdáknak, valamint tovább egyszerűsítenék a vágópontok hatósági engedélyezését. A miniszter fontosnak nevezte az agrár pályaorientációs programokat, benne a meglevő projektek segítését és új átfogó tervek indítását – derül ki a tárca közleményéből.


Az Agrya ma csaknem 4 ezer aktív fiatal gazdát fog össze. A miniszter hangsúlyozta,


>> tovább a teljes cikk megtekintéséhez
Warning: Wrong parameter count for strstr() in /home/onlinemo/domains/kielegyenafold/vzhn.php on line 130

A kétharmad lebontása lehetővé tenné az állami földlenyúlások kivizsgálását is

Cikk megjelenésének dátuma: 2014. 11. 25.
Cikk forrása

A bíróság döntése után joggal keseredhetnek el a kishantosi állattartók, de ez nem a bíróságok, hanem az aljas pályázati rendszer hibája.

A törvényt eredetileg a helyben termelő gazdák földhöz juttatásával indokolta a Fidesz. Ehhez képest Kishantoson is éppen a helyben termelő gazdákat sikerült megfosztani a földjüktől, a szántókat megkaparintó fideszes haverok örömére.


Az állami pályáztatás a korrupt kormányzat legnyilvánvalóbb lenyúlása, mert már a feltételrendszert is úgy alakították ki, hogy annak adják a földet, akinek akarják, az értékelő pontszámok 40 százalékát „pofára” osztják ki.


Kishantos a korrupt kormányzat,>> tovább a teljes cikk megtekintéséhez
Warning: Wrong parameter count for strstr() in /home/onlinemo/domains/kielegyenafold/vzhn.php on line 130

A termőföld-adásvétel speciális szabályai

Cikk megjelenésének dátuma: 2014. 11. 25.
Cikk forrása

A tavaly született földtörvény újdonsága, hogy zártkertek esetében is alkalmazni kell azokat a speciális – az általános ingatlan-adásvételhez képest megfogalmazott – szabályokat, melyeket amúgy a termőföld vásárlásának esetére ír elő a földtörvény.

A termőföld vásárlása esetén az általános ingatlan adásvételhez képest (például építési telek, lakás) speciális előírásokat is figyelembe kell venni. A termőföldre vonatkozó speciális szabályokat az új földtörvény (a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény) szabályozza részletesen. Újdonság, hogy zártkertek esetén is alkalmazni kell ezeket a szabályokat.


Tulajdonszerzési korlátok


Fontos megemlíteni, hogy a termőföld megszerzésénél bizonyos mennyiségi korlátok érvényesülnek annak elkerülése érdekében, nehogy nagy földbirtokok összpontosuljanak egyetlen kézben. Ezen korlátok az egyes személyek esetén eltérőek.


Főszabályként a föld tulajdonjogát belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti meg. Föld tulajdonjogát nem szerezheti meg:

a)>> tovább a teljes cikk megtekintéséhez
Warning: Wrong parameter count for strstr() in /home/onlinemo/domains/kielegyenafold/vzhn.php on line 130

Biogazdálkodás: ennyi volt...

Cikk megjelenésének dátuma: 2014. 11. 24.
Cikk forrása

Úgy látszik a kormány végleg szakított a mezőgazdaság ökoszociális „Ángyáni” programjával és a 2014/2015 gazdasági évre nem hirdeti meg az agrár-környezetgazdálkodási program (AKG) folytatását. Arról, hogy pontosan mikor és milyen feltételekkel lesz új program az érintettekkel nem folytatott konzultációt. Egy Brüsszelnek benyújtott Vidékfejlesztési Program tervezetből annyi tudható, hogy 2016-ra ígér AKG-t, amiben megfelezi a résztvevő területek nagyságát, sőt a forrásokat is csaknem 50%-kal csökkenti.

Az agrár-környezetvédelem európai uniós programja még 2004-ben indult és öt éves ciklusokban ad költségkompenzációt a gazdálkodóknak, amennyiben környezetbarát művelést valósítanak meg. Ez leginkább a növényvédőszerek és a műtrágya korlátozott használatát, a hígtrágya és szennyvíziszap kihelyezési tilalmát illetve egyéb környezetvédelmi előírások betartását jelenti.  A legutóbbi öt éves ciklus idén augusztusában járt le és a kormány - az EU kifejezett ajánlása ellenére - saját hatáskörben nem hirdette meg a folytatást. A jövő iránt érzett felelősség egy gazdasági évre így>> tovább a teljes cikk megtekintéséhez
Warning: Wrong parameter count for strstr() in /home/onlinemo/domains/kielegyenafold/vzhn.php on line 130

Vesztesek és nyertesek - Magyarország, 2014. november 18.

Cikk megjelenésének dátuma: 2014. 11. 18.


Kishantos ma első fokon pert vesztett abban a perben, melyben megtámadta a kishantosi földekre kiírt pályázatokat, azok bírálatát, és azt a szerződést, melyet olyan pályázó nyert, aki nem felelt meg a pályázati feltételeknek (az ítélet itt a mellékletben olvasható).

Az ítélet indoklása meglepő: a bíróság nem vizsgálhatja azt, hogy a pályázó megfelelt-e a pályázati feltételeknek... Tehát az NFA valójában annak adja az állami földeket, akinek akarja - vagyis,  ahogy ezt már régen gyanítjuk: SZÍNLELT PÁLYÁZTATÁS FOLYIK az állami földek ügyében.

Az NFA törvényben lefektetett, a törvény rendelkezése szerint kötelezően alkalmazandó birtokpolitikai irányelveket pedig nyugodtan figyelmen kívül lehet hagyni, mert a törvény nem szab meg prioritási sorrendet, így tehát akár egy építési vállalkozás is nyerhet a föld pályázaton - mint ahogy nyert is a Mező Vidék Bt.

Az, hogy a Kishantosi Ökológiai Mintagazdaság alkotmányos védelemre méltó érték, a bíróság figyelmen kívül hagyta. (http://www.ajbh.hu/kozlemenyek/-/content/10180/3/az-ombudsman-szerint-kishantos-melto-az-alkotmanyos-vedelemre)

Egy másik


>> tovább a teljes cikk megtekintéséhez
Warning: Wrong parameter count for strstr() in /home/onlinemo/domains/kielegyenafold/vzhn.php on line 130

Kevesebb vegyszer, egészségesebb élelem

Cikk megjelenésének dátuma: 2014. 11. 08.
Cikk forrása

A növényvédő szerek túlzott használata egészségünket is veszélyezteti. Erre hívta fel a figyelmet az a brüsszeli konferencia is, amelyet két civil szervezet, a növényvédő szerekkel foglalkozó PAN és a Greenpeace szervezett "Hogyan élelmezzük Európát kevesebb vegyszerrel..." címmel.

A konferenciát Jávor Benedek, az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságának alelnöke nyitotta meg. Elmondta, bár az uniós mezőgazdasági, növényvédelmi szabályozás szigorú, a valóságban az Európai Bizottság sok esetben indokolatlanul is felmentést ad azok megtartása alól.


Kirsten Thompson, a Greenpeace International tudományos szakértője kimutatta, hogy az utóbbi évek statisztikái szerint egyre többféle vegyszermaradék található a mezőgazdasági terményekben, így a vegyszerek együttes egészségügyi hatása már szinte egyáltalán nem becsülhető meg. Elhangzott az is, hogy a magyar kormány különösen gyakran keres kibúvókat az uniós normák teljesítése alól. A konferenciára meghívott biotermelő gazdálkodók gyakorlati példákkal mutatták be, hogy az ökológiai termelés hosszabb távon sokkal hatékonyabban tudja élelmezni az emberiséget, mint>> tovább a teljes cikk megtekintéséhez
Warning: Wrong parameter count for strstr() in /home/onlinemo/domains/kielegyenafold/vzhn.php on line 130

Átszervezésre hivatkozva mentették föl Ángyánt

Cikk megjelenésének dátuma: 2014. 11. 06.
Cikk forrása

Már két éve elkészült az „A magyar föld sorsa” című tanulmánykötet, de nem akadt kiadó, amelyik megjelentette volna. A felkért szerzők közül is többen visszaléptek, végül öten mégis vállalták a tanulmányok elkészítését: Andrásfalvy Bertalan, Ángyán József, Márai Géza, Molnár Géza és Tanka Endre – hangzott el a könyv tegnapi bemutatóján.

A könyv a hazai földtulajdon szerkezet és mezőgazdálkodás történeti áttekintése mellett a földforgalmi törvény újragondolására, a fenntarthatóság szempontjait integráló üzemszabályozási és földvédelmi törvények megalkotására, a nagybirtokok veszélyeire, az állami földbérlet-pályázatok körüli botrányokra, az uniós mezőgazdasági támogatási rendszer érdemi átalakítására hívta fel a figyelmet.


Ángyán József, a második Orbán kormány agrártárcájának volt államtitkára, aki éppen az állami földbérlet pályázatok visszásságai miatt mondott le posztjáról, hangsúlyozta, a kormány állandóan a kis és közepes családi gazdaságok támogatásáról és arról beszél, hogy a termőföldnek magyar kézben kell maradnia. Csakhogy „nagyon különbözőek azok a magyar kezek” –>> tovább a teljes cikk megtekintéséhez
Warning: Wrong parameter count for strstr() in /home/onlinemo/domains/kielegyenafold/vzhn.php on line 130

Kishantos elpusztítása

Cikk megjelenésének dátuma: 2014. 11. 06.
Cikk forrása

Igyekszem megtenni amit lehet ebben az ügyben, de a gépezetben szinte homokszemnyi hatásom sincs sajnos. Egy normális országban ez bizonyosan nem így lenne, de Magyarország napról napra süllyed. Mi meg tehetetlenül nézzük.

Tegnapi évforduló: Kishantos elpusztítása


- 2013. április 24-én jelentettük be egy budapesti sajtótájékoztatón, hogy Kishantos elveszítette földjeit - a színlelt pályázat eredményeként - "Nem nyert!". Ekkor azt is bejelentettük, hogy minden lehetséges jogi eszközt igénybe veszünk Kishantos megmentése érdekében.


- A szót tett követte, megtettük a szükséges jogi lépéseket. Az ombudsman és a jövő nemzedékekért felelős helyettese mellénk állt, és 13 oldalas tanulmányban vezette le, hogy Kishantos alkotmányos védelemre méltó érték, erről nyilvános nyilatkozatott is kiadtak, mely az ombudsman honlapján megtalálható. Összesen 12 per, és 2 pótmagánvádas büntető eljárás van folyamatban.


- 2013. november 4-én a Nemzeti Földalap egy szabálytalanul lebonyolított ún. átadás-átvételi eljárásban akarta visszavenni és a>> tovább a teljes cikk megtekintéséhez
Warning: Wrong parameter count for strstr() in /home/onlinemo/domains/kielegyenafold/vzhn.php on line 130

A magyar föld sorsa - összefoglaló a könyvbemutatóról (2014. november 5.)

Cikk megjelenésének dátuma: 2014. 11. 05.
>> tovább a teljes cikk megtekintéséhez
Warning: Wrong parameter count for strstr() in /home/onlinemo/domains/kielegyenafold/vzhn.php on line 276

Warning: Wrong parameter count for strstr() in /home/onlinemo/domains/kielegyenafold/vzhn.php on line 1004

2014. november


Warning: Wrong parameter count for strstr() in /home/onlinemo/domains/kielegyenafold/vzhn.php on line 1064

Város és vidék közös sorsa


Warning: Wrong parameter count for strstr() in /home/onlinemo/domains/kielegyenafold/vzhn.php on line 1064

Negyven év alatti" - Külön is kaphatna állami földeket


Warning: Wrong parameter count for strstr() in /home/onlinemo/domains/kielegyenafold/vzhn.php on line 1064

A kétharmad lebontása lehetővé tenné az állami földlenyúlások kivizsgálását is


Warning: Wrong parameter count for strstr() in /home/onlinemo/domains/kielegyenafold/vzhn.php on line 1064

A termőföld-adásvétel speciális szabályai


Warning: Wrong parameter count for strstr() in /home/onlinemo/domains/kielegyenafold/vzhn.php on line 1064

Biogazdálkodás: ennyi volt...


Warning: Wrong parameter count for strstr() in /home/onlinemo/domains/kielegyenafold/vzhn.php on line 1064

Vesztesek és nyertesek - Magyarország, 2014. november 18.


Warning: Wrong parameter count for strstr() in /home/onlinemo/domains/kielegyenafold/vzhn.php on line 1064

Kevesebb vegyszer, egészségesebb élelem


Warning: Wrong parameter count for strstr() in /home/onlinemo/domains/kielegyenafold/vzhn.php on line 1064

Átszervezésre hivatkozva mentették föl Ángyánt


Warning: Wrong parameter count for strstr() in /home/onlinemo/domains/kielegyenafold/vzhn.php on line 1064

Kishantos elpusztítása


Warning: Wrong parameter count for strstr() in /home/onlinemo/domains/kielegyenafold/vzhn.php on line 1064

A magyar föld sorsa - összefoglaló a könyvbemutatóról (2014. november 5.)

© 2013 Kié legyen a föld?