IV. jelentés a földről

"Ember vigyázz, figyeld meg jól világod:
ez volt a múlt, emez a vad jelen, -
hordozd szívedben. Éld e rossz világot
és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte,
hogy más legyen."
(Radnóti Miklós: Nem bírta hát?)  


Kedves Barátaim!

Hosszas munkával és sokak önzetlen segítségével - melyért ezúton is hálás köszönetet mondok - elkészültem az állami földbérletipályázatok immár nyolc megyére kiterjedő feldolgozásával (letölthető innen).

Mint emlékezetes, az előző elemzést a július  15-ei időkeresztmetszetben Baranya, Borsod és Fejér megyéről  készítettem, teljes körűen feldolgozva az NFA honlapján addig közzétett valamennyi hivatalos adatot. Az elemzés eredményeit "III. jelentés a földről" címmel, tanulmány formájában 2012 szeptember végén - a Kormány és a kormánypárti képviselők körében eredménytelenül és hiába körözvén - a "Kié legyen a föld?" honlapon tettem közzé. Ezen elemzést, "jelentést" - a korábbi kettőhöz hasonlóan - igen élénk társadalmi, politikai és sajtóvita kísérte.  

A kormányzat - az elemzések tényeinek valamint az NFA Ellenőrző Bizottsága súlyos gondokat jelző vizsgálata és 2012. októberében! készült, de mindezidáig nyilvánosságra nem hozott  jelentése ellenére, azok cáfolata nélkül - váltig azt állítja, hogy a helyben lakó, gazdálkodó családokat, a kis, közepes egyéni gazdaságokat részesíti előnyben, a kritikákkal kapcsolatban pedig visszautasító, magabiztos nyilatkozatokat tesz.  

Mindezeken túl 2012. nyara, ősze óta a föld- és birtokpolitika területét érintő törvényhozás is vészjósló , a Nemzeti Vidékstratégábanmeghatározottól egyre inkább eltérő irányt jelez, és szoros összefüggést mutat a földbérleti rendszer által jelzett stratégia-váltással.

Éppen ezért  az elemző munkát folytatva, azt kiszélesítve megkíséreltem az agráriumot és a vidéket körülvevő folyamatok értelmezését, áttekintettem a földügyi törvényalkotás helyzetét, és a  2012 december 15-ei időkeresztmetszetre teljes körűen feldolgoztam illetve aktualizáltam immár nyolc - Baranya, Békés, Borsod, Csongrád, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Veszprém - megye adatait. Ezek az elemzések az új állami földbérleti pályázati rendszer  alkalmazásának első éve végéig országosan bérbe adott mintegy 21.900 ha összterületből 85 %-ra, több mint 18.600 ha-ra  terjednek ki, tehát az állami földbérleti pályázatok eredményeinek csaknem teljes körű feldolgozását adják.

A "IV. jelentés a földről" címet viselő, jelen  összeállításban e gazdasági, társadalmi és törvényalkotási folyamatértékelés, helyzetelemzés, valamint  a  nyolc megyében 2012. év végéig bérbe adott valamennyi állami terület aktualizált hivatalos adatai feldolgozásának, megyénkénti valamint közös elemzésének eredményeit, az azokból levonható, általánosítható tanulságokat adom közre.

A továbbiakban a földügyi törvényalkotás nyomonkövetése mellett folyamatosan feldolgozom az állami földbérleti rendszer alkalmazásának eredményeit. Feltett szándékom, hogy a földügy törvényhozási és az állami földek bérbeadási folyamatában kibontakozó képet teljes körűen a nyilvánosság elé tárom, az elemzéseim eredményeit negyedévente közzéteszem, és a meghirdetett birtokpolitikaielvekkel szembesítem.

A teljes kép megrajzolásához szükséges - eddig is tömegével kapott - helyi információkat és önzetlen segítséget hálásan megköszönöm. Ebben továbbra is kérem a helyi közösségek, családok, gazdák, mindazok segítségét, akik tudnak és akarnak is tenni egy érték alapú új világ létrejöttéért.

"A világ fölött őrködő Rendben", az igazság, a nyilvánosság valamint a tisztességes, jó szándékú emberek összefogásának erejében még mindig és töretlenül bízva őszinte tisztelettel és baráti szeretettel: Ángyán József (drangyanj@gmail.com)

Jelentés letöltése

© 2013 Kié legyen a föld?