Fenyegető veszélyek

Az nem kérdés, hogy élelmiszer nélkül nem tudunk élni - de a fejlett országokban a szupermarketek roskadozó pultjai és a túltermelési válságok elfelejtették velünk, hogy milyen az éhezés.


Az emberek figyelmét lekötik a mindennapok küzdelmei , ezért fogalmuk sincs a világban zajló folyamatokról, melyek egyre félelmetesebben fenyegetik az emberiséget.


Ezek közül a legfontosabb földet érintő veszélyek::


1. FOOD/FUEL COMPETITION - Élelmiszer/ Üzemanyag versengés 


A kukoricából és repcéből készült bio üzemanyag (biodiesel, bioetanol) versenyez a termőföldekért az élelmiszerrel. Ennek eredményeként az élelmiszerek ára emelkedik - és a világ legszegényebb rétegei nem tudják megvenni a napi betevő falatot. Ennek eredményeként egyre gyakoribbak az éhséglázadások a szegényebb országokban. Egy német rádióban az ENSZ egyik jelentéstevője, Jean Ziegler megfogalmazta: "Ma emberiség elleni bűn a bioüzemanyag nagyarányú termelése, ugyanis ez áll a világ élelmiszerár-robbanása mögött."


2. SPEKULÁCIÓ AZ ÉLELMISZERREL


Ahogy az élelmiszer árak emelkednek, egyre fontosabb stratégiai cikk lesz az élelmiszer, ezért a világ leggazdagabb tőkés csoportjai ráteszik a kezüket a termelésre és a kereskedelemre - így a nemzeti kormányok, helyi közösségek kezéből egyre gyorsabban csúszik ki az élelmiszerek feletti rendelkezés lehetősége.


3. FÖLDSPEKULÁCIÓ VILÁGMÉRETEKBEN - Land grab


Ahogy csökken a termőföld mennyisége a Földön, a gazdag országok, globális érdekcsoportok egyre nagyobb földterületekre teszik rá a kezüket - főként szegény országokban. Így történhetett meg pl. az, hogy Szaud Arábiaiak hatalmas földterületeket vásároltak meg Szomáliában - no nem azért, hogy az éhezőknek élelmiszert termeljenek, hanem azért, hogy fejlett technológiákat odatelepítve saját élelmiszer ellátásukat biztosítsák hosszú távra.


4. FÖLDSPEKULÁCIÓ MAGYARORSZÁGON


Magyarország területének 66 %-a mezőgazdasági terület. A világ egyik legjobb adottságú élelmiszer termelő területeivel rendelkezünk. RENDELKEZÜNK..."... Becslések szerint 1 millió hektár van illegálisan, féllegálisan, vagy legálisan külföldiek kezén... Az állami földek jelentős részén a valamikori állami gazdaságok jogutódja - többnyire részvénytársaságok a bérlők. Ezek tulajdonosairól szinte semmit nem tudunk. Jelentős területek vannak magán tulajdonban is spekulánsok kezén, akik arra várnak, hogy felszabaduljon a moratórium alól a magyar föld és megvásárolhassák, majd az EU föld áraival való kiegyenlítődés után 5-10-szeres haszonnal adják el. NAGY VESZÉLY az, hogy ma még nem tudhatjuk, hogy ki lesz a vevő. A mai ismeretink szerint könnyen lehet, hogy éppen egy szaud-arábiai, vagy kínai vevő kínálja a legtöbbet - márpedig a spekulánsnak csak ez számít.


Persze sokan mondják erre, hogy ne aggódjunk, a külföldi "nem viszi el a földet..." Hát el nem viszi, de hát a házunkat sem viszi el, aki megvesz, csak éppen már nem mi lakunk benne, semmi közünk hozzá"


5. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS - amióta a tudósok felismerték az éghajlatváltozás veszélyeit, egyre több prognózis készül arról, hogy mi várható 5-10-50 év múlva. Ezek közül vannak egymással teljesen ellentmondóak, de egy bizonyos: az éghajlatváltozás hatására lesznek olyan területek, ahol nem lehet élelmiszert termelni, és nagy kincs lesz az ivóvíz. Bizonyos prognózisok arra utalnak, hogy a Kárpát medence, és ezen belül is Magyarország élhető lesz ezekben a nehéz időkben is. Talán ez ad választ az egyre épülő, de üresen álló lakóparkok rejtélyére, és néhány további meglepő méretű lakóparkokat magukban foglaló beruházásra. MINDEN OKUNK MEGVAN TEHÁT, HOGY FOGGAL KÖRÖMMEL VÉDJÜK FÖLDJEINKET!


6. Végül, de nem utolsósorban a világméretű TALAJPUSZTULÁS is fenyegető veszély, melynek okai között a BEÉPÍTÉS vezet. Lázasan építjük az autópályákat, ipari parkokat, városokat, és nem gondolunk arra, hogy az aszfalton nem terem kenyér"


Mezőfalva, 2011. szeptember 26.


Ács Sándorné
agrármérnök, környezetvédelmi szakmérnök


Cikk megjelenésének dátuma: 2011. 09. 26.

© 2013 Kié legyen a föld?