Az ombudsman is kiállt a kishantosi biogazdaság mellett

Az ombudsman is kiállt a kishantosi biogazdaság mellett

Székely László és helyettese, Szabó Marcell azután folytatott vizsgálatot, hogy a kishantosi biogazdálkodás vezetői panasszal fordultak hozzájuk.

Kishantoson 21 éve működött nemzetközi támogatással egy 452 hektáros biogazdaság. A népfőiskolát is fenntartó vállalkozásnak viszont most itt lehet a vége, mert a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) pályázatán a tíz parcellára szabdalt terület egyikét sem nyerték meg a kishantosiak. Az új bérlők között viszont több furcsa, gyanús szereplő is felbukkant. A kishantosi gazdaság vezetői végül nem is adták át a területet az NFA-nak, hanem bírósághoz és ombudsmanhoz fordultak.

Az ombudsmani hivatal pedig végül vizsgálódott az ügyben. Mert bár elvileg a földbérlet magánjogi aktusnak számít, de az ombudsman a miatt vizsgálhatta az állami kötelezettségek teljesülését.

És arra jutottak, hogy a biogazdálkodás eredményeként évtizedek alatt létrejött környezeti értékek méltóak az alkotmányos szintű védelemre, mert az ökológiai gazdálkodás képes megfordítani a természeti értékek romlásának folyamatát és javítani az ökoszisztéma szolgáltatásokat.

“A Kishantosi Nonprofit Kft. a pályázatokkal érintett földterületeken 15 éve nemzetközi hírű ökológiai mintagazdaságot működtet és tevékenysége is hozzájárult ahhoz, hogy a gyakran kedvezőtlen gazdasági viszonyok között fennmaradt hazánkban az ökológiai gazdálkodás. A Kft. tájközpontként működve és népfőiskolai tevékenységén keresztül megőrizte, fejlesztette és terjesztette a szakmai ismereteket.”

Az ombudsman azt is megállapította, hogy nem világos, hogy az NFA a pályázatok elbírálásánál minderre miként volt figyelemmel, miként érvényesítette a Kft. közhasznú tevékenysége miatt a Nemzeti Földalapról szóló törvény birtokpolitikai irányelveit és a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégiát. Pedig az ezekhez való illeszkedés a pályázat feltétele volt.

És az Alaptörvény által is védett  értékek esetén eleve jogállami követelmény, hogy az ezekkel kapcsolatos eljárások, döntések és azok felülvizsgálata átlátható, kiszámítható módon, a döntéssel érintettek számára is elérhető eljárási garanciák mellett szülessenek, illetve történjenek meg.

Az állami tulajdonban lévő termőföldek haszonbérbe adásával kapcsolatos jogi szabályozásnak biztosítania kell a nemzet közös örökségével kapcsolatos, Alaptörvénybe foglalt követelmények maradéktalan érvényesítését, a biogazdálkodás eredményeként létrejövő környezeti értékek figyelembe vételét.

Ezért Székely László és Szabó Marcell felkérték a vidékfejlesztési minisztert, hogy a civil és szakmai szervezetek bevonásával, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiával és a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégiával összhangban dolgozzon ki olyan intézkedési tervet, amely biztosítja az Alaptörvény követelményeinek érvényesülését az NFA földhasznosítási tevékenységében.

 


Cikk megjelenésének dátuma: 2013. 12. 13.

Régebbi hírek

© 2013 Kié legyen a föld?