Kishantos ügyében megszegték esküjüket a képviselők

A cikkel kapcsolatos hírek:Mágori Józsefné, Dr. Nagy István, Patay Vilmos és Sáringer Kenyeres Tamás kormánypárti képviselők nem jelentek meg a Mezőgazdasági bizottság Ellenőrző albizottságának 2013. december 18-i ülésén, ezért azt határozatképtelenség miatt nem lehetett megtartani.


A nagy érdeklődésre való tekintettel azonban az elnök tanácskozássá minősítette az eseményt, és a jelenlevő országgyűlési képviselők, a média és a nagyszámú érdeklődő meghallgathatta a beszámolókat Kishantos és a Bükki Nemzeti Park föld pályázatainak ügyében.

A tanácskozásról jegyzőkönyv készült.

Bitay Márton államtitkár a beszámolók előtt távozott, és távoztában a folyosón interjút adott a média képviselőinek Kishantos ügyében, melyben valótlanul azt állította, hogy Kishantos 27 milliós kárt okozott az államnak. Ha meghallgatta volna Szabó Marcell, a jövő nemzedékekért felelős ombudsman helyettes, és Ács Sándorné beszámolóját, megtudhatta volna, hogy Kishantos alkotmányos védelemre méltó értéket hozott létre jelentős áldozatokkal, folyamatos ellenszélben és Bitay állításával ellentétben Kishantost károsították meg több százmillió forinttal a privatizációs érdekköröket képviselő állami hivatalnokok.

A bizottság távolmaradt tagjai megszegték esküjüket, nem teljesítették kötelességüket, ezzel aláássák a Magyar Országgyűlés tekintélyét.

Elfogadhatatlan az a gyakorlat, hogy a számukra kedvezőtlen témák megtárgyalását a kormánypárti képviselők megakadályozzák.'Én ... a Magyar Köztársaság Országgyűlésének képviselője esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek; az Alkotmányt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; munkám során választóim akaratához és megbízatásomhoz híven, lelkiismeretesen járok el, és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a Magyar Köztársaság fejlődését előmozdítsam, népének boldogulását elősegítsem.

Isten engem úgy segéljen!'

 

A MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ TÖRVÉNYEK VÉGREHAJTÁSÁT, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSÁT FIGYELEMMEL KÍSÉRŐ ALBIZOTTSÁG (ELLENŐRZŐ ALBIZOTTSÁG)

Harangozó Gábor (MSZP)
Elnök

Mágori Józsefné (Fidesz)

Dr. Nagy István (Fidesz)

 

Patay Vilmos (Fidesz)

Varga Géza (Jobbik)

Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)

A Mezőgazdasági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)

 

Ülés
sorszáma
és a jegyző
könyv

 

Éven
belüli
sorszám

Dátum

Hat. képesség

Ülés
hossza
(ó:pp)

Az ülés helyszíne

Tárgy

7

3/2013

2013.12.18.

Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés

0:06

  

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_biz.keret_frissit...p_szerv=&p_fomenu=30&p_almenu=20&p_ckl=39&p_biz=A343&p_rec=&p_egys=&p_nyelv=HU

7

2013.12.18.

Harangozó Gábor (MSZP)

Elnök

jelen

  

Mágori Józsefné (Fidesz)

Tag

nincs jelen

  

Dr. Nagy István (Fidesz)

Tag

nincs jelen

  

Patay Vilmos (Fidesz)

Tag

nincs jelen

  

Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)

Tag

nincs jelen

  

Varga Géza (Jobbik)

Tag

jelen


Cikk megjelenésének dátuma: 2013. 12. 19.

Régebbi hírek

© 2013 Kié legyen a föld?